Komunikat o wyborze ofert dot. zapewnienia wyżywienia dla uczestników dwudniowego szkolenia w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (ul. Kijowska 7, 85-703 Bydgoszcz)

Dziękujemy za przygotowanie i przesłanie Państwa ofert dotyczących zapewnienia wyżywienia dla uczestników dwudniowego szkolenia w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (ul. Kijowska 7, 85-703 Bydgoszcz), w związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt. „Rozwój działań ZRP na rzecz zrzeszonych organizacji rzemieślniczych” w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 na lata 2021-2030. Oferty przyjmowaliśmy w terminie od dnia 5.01.2023 do 20.01.2023 r.

Do dnia 20 stycznia br. wpłynęło 7 ofert, wszystkie spełniły warunki formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego znajdą Państwo w linku:

KOMINIKAT O WYBORZE OFERT – zapewnienie wyżywienia dla uczestników dwudniowego szkolenia w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (ul. Kijowska 7, 85-703 Bydgoszcz)