APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM PARTNERÓW GOSPODARCZYCH W PRACACH NAD KRAJOWYM PLANEM ODBUDOWY

Prace nad Krajowym Planem Odbudowy są opóźnione i nie uwzględniają głosu środowisk biznesowych. Organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują o rzetelne konsultacje i współpracę w opracowaniu koncepcji KPO. Nieuwzględnienie głosu partnerów gospodarczych może skutkować opracowaniem planu, z którego nasza gospodarka skorzysta w stopniu minimalnym a Polska straci szansę na odbudowę odpornej i konkurencyjnej gospodarki.

Odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz zapewnienie większej odporności przedsiębiorstw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności to dwa podstawowe cele Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jeszcze w tym roku powinny zostać uruchomione pierwsze transfery środków w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który zapewnia finansowanie krajowych planów. Aby możliwe było efektywne wsparcie gospodarki i przedsiębiorstw, należy – chociażby teraz, na finiszu prac nad KPO – włączyć przedstawicieli partnerów społecznych, w szczególności zaś przedstawicieli środowisk biznesowych, w kształtowanie Krajowego Planu Odbudowy.

Dotychczasowy przebieg prac nad formułowaniem KPO oceniamy negatywnie, a podstawą tej oceny jest zupełnie marginalny udział partnerów gospodarczych. Uważamy, że bez udziału przedsiębiorstw nie uda się zbudować strategii jednoczesnego wyjścia z kryzysu i budowania odporności gospodarki, opartej na transformacji w obszarach, które zdefiniują konkurencyjność gospodarczą w najbliższych dekadach – cyfryzacji oraz Zielonego Ładu. Sukces jest możliwy tylko wtedy, gdy projektowane w KPO działania będą efektem dialogu. Chcemy wspólnego sukcesu z Rządem, opartego o jak najlepsze wykorzystanie w Polsce środków unijnych, w interesie polskich pracowników i polskich przedsiębiorstw. I o ten dialog właśnie apelujemy. Oczekujemy rzeczywistych i przeprowadzonych w dobrej wierze konsultacji. Czasu na rozmowę jest coraz mniej, dlatego powinniśmy zacząć natychmiast. Nie możemy dłużej czekać, a strona rządowa – zwlekać z uwzględnieniem głosu partnerów gospodarczych o Krajowym Planie Odbudowy.

Jako przedsiębiorcy jesteśmy gotowi wesprzeć Radę Ministrów i pomóc w stworzeniu KPO. Liczymy, że Rząd dostrzeże korzyści płynące z udziału praktyków biznesu w budowaniu rozwiązań, które mają wzmocnić i zwiększyć odporność polskiej gospodarki. Jesteśmy do dyspozycji i oferujemy udział naszych ekspertów w przygotowaniu ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy.(…)

RP-apel-POBIERZ