Apel organizacji pracodawców w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego opracowały apel w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie  proponuje m.in. daleko idące zaostrzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tak projektowana zmiana może mieć wpływ na różne sektory gospodarki, jak również na np.: miejsca pracy w sektorze pożyczkowym, czy ryzyko powiększenia się pożyczkowej szarej strefy. Dokument ten także w wielu miejscach pozostaje niejasny co do jego stosowania bądź też abstrahuje od realiów gospodarczych, np.: gromadzone dane przez BIK i BIG-i nie pozwalają na weryfikację oświadczenia o dochodach i wydatkach konsumenta zgodnie z wymogami stawianymi przez projekt ustawy. Poniżej pełny tekst apelu:

APEL W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CE…