Apel Rady Przedsiębiorczości ws zaprzestania antyunijnej narracij

Rada Przedsiębiorczości wezwała  rząd RP do zaprzestania antyunijnej kampanii oraz podtrzymania dialogu z instytucjami Unii Europejskiej.

Zdaniem przedstawicieli Rady od dłuższego czasu mamy do czynienia z eskalowaniem negatywnej narracji w odniesieniu do Unii Europejskiej – zarówno przez przedstawicieli rządu, jak i media publiczne. To Unię wini się za negatywne zjawiska, z którymi boryka się nasz kraj. Nieustanna krytyka UE szkodzi Polsce i gospodarce.

Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o porzucenie języka konfrontacji, o dialog z Komisją Europejską, oparty na dobrej wierze i szacunku, którego celem nie będzie zaostrzenie relacji, ale znalezienie optymalnego rozwiązania dla obecnych sporów.

Apel RP pro UE pobierz