Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020

17 lutego 2022 odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”. Posiedzeniu przewodniczył Pan Mariusz Golecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Omówiono następujące zagadnienia:

  1. Semestr Europejski 2022

Omówiono planowany przebieg procesu Semestru Europejskiego. Podkreślono powrót po dwuletniej przerwie do Zaleceń Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich UE oraz przygotowanie Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego, uwzględniającej m.in. wymagany przez KE wskaźnik zatrudnienia kobiet w gospodarce.

2. Przygotowanie Krajowego Programy Reform 2022/2023

Przedstawiono założenia oraz kalendarz prac nad nowym Krajowym Programem Reform, który tym razem będzie ściśle powiązany z przygotowaniem i wdrożeniem w Polsce Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a także po raz pierwszy zawierać będzie opis dot. komplementarności z wdrażaniem funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

3. Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. powołania Zespołu ds. Semestru Europejskiego

Zespół ds. Semestru Europejskiego zastąpi obecny Zespół ds. Strategii Europa 2020.