Apel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie udzielenia wsparcia firmom rzemieślniczym z branży spożywczej w związku z drastycznym wzrostem cen gazu , energii elektrycznej i surowców do produkcji

31 stycznia 2022 odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego. Głównym tematem posiedzenia było omówienie aktualnych, ogromnych problemów zakładów rzemieślniczych z branży piekarskiej, cukierniczej, wędliniarskiej i przetwórstwa mięsa w związku  z drastycznym wzrostem cen gazu, energii elektrycznej  i surowców do produkcji. Efektem w/w podwyżek nośników energii będzie drastyczne podniesienie cen chleba , wyrobów piekarsko-cukierniczych i wędliniarskich jako wyrobów podstawowej potrzeby, co spowoduje dalsze narastanie inflacji a problem będzie się pogłębiał. Przedstawiciele branży spożywczej doceniają dotychczasowe działania Rządu w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, które z powinny być utrzymane w dłuższej niż przewidziano perspektywie czasowej, jednak ze względu na ogromną skalę problemu, w przypadku MŚP, konieczne jest podjęcie przez Rząd działań na szerszą skalę , w tym uruchomienie znaczącej pomocy publicznej dla dostawców gazu i energii oraz ustanowienie dla małych i średnich firm specjalnej grupy taryfowej, określającej ceny porównywalne jak dla odbiorców indywidualnych. Komisja zdecydowała o wysłaniu Apelu do Premiera RP w sprawie udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom rzemieślniczym branży spożywczej w powstałej sytuacji. Poniżej tekst apelu:

Apel Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych do Premiera RP.doc