Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego omówił działania na rzecz wsparcia firm rzemieślniczych oraz ich organizacji w związku z drastycznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej

25 stycznia 2022 Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego omówił problem drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej dla zakładów rzemieślniczych i organizacji rzemiosła oraz ustalił plan dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków tych podwyżek.

 Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski poinformował o skierowaniu Apelu do Premiera RP w sprawie udzielenia wsparcia małym i mikro przedsiębiorstwom rzemieślniczym oraz ich organizacjom wobec drastycznego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej oraz wysłaniu prośby o poparcie tego apelu do siedmiu ministrów Rządu RP. Zwrócił m.in. uwagę na narastające, ogromne problemy szeregu małych piekarni, cukierni i innych zakładów rzemieślniczych , które otrzymały w ostatnim czasie olbrzymie rachunki za gaz i energię elektryczną.

Pan Jan Klimek – Wiceprezes ZRP – dokonał krótkiej analizy aktualnej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju, zaznaczając m.in., że obecna nagła i szybka inflacja powoduje duży spadek siły nabywczej pieniądza . Obecnie jego zdaniem mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. stagflacji (jednoczesne występowanie w gospodarce Państwa zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej) a skutkiem takiej tendencji będzie przejście szeregu małych firm do tzw. szarej strefy. Zapowiedział pełne poparcie dla działań ZRP i zachęcił wszystkie izby rzemieślnicze o wysłanie podobnych apeli do rządu RP. Prezes ZRP zaapelował do izb rzemieślniczych o nakłonienie zrzeszonych w ich strukturach cechów o przygotowanie i wysłanie podobnych apeli do rządu RP. W trakcie dyskusji poruszono także konieczność skierowania osobnego apelu do rządu RP ze strony branży spożywczej, najbardziej dotkniętej obecnie skutkami podwyżek gazu i energii a dodatkowo muszącej się zmierzyć z ogromnym wzrostem cen surowców do produkcji (przede wszystkim mąki). Ustalono, że w zależności od reakcji rządu RP na w/w apele organizacji rzemiosła kierownictwo ZRP podejmie dalsze intensywne działania celem doprowadzenia do wymiernych efektów w postaci obniżenia wzrostu cen gazu i energii dla zakładów rzemieślniczych i organizacji rzemiosła.