Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 01/02/2022

Nabory projektów w ramach programów “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” i „Sprawiedliwość"

Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program  „Sprawiedliwość”  w następujących obszarach:

·        promowania budowania zdolności i podnoszenia świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych
·        dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości Unii
·        zaangażowania i uczestnictwa obywateli
·        partnerstwa miast i sieci miast (Twinning)
·        pamięci o przeszłości Europy
·        promowania równości oraz walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją
·        promowania równości płci
·        zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk
·        ochrony i promowania praw dziecka
·        dotacje na działania wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych
·        dotacje na działania w celu wsparcia transnarodowych projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo karne lub prawa podstawowe
·        dotacje na działania w celu wsparcia krajowych lub transnarodowych projektów w dziedzinie e-sprawiedliwości
W programie CERV wnioskodawcy mogą skorzystać z wolontariatu, aby pokryć udział własny w wysokości 10% kosztów dofinansowania.
Ogłoszenia naborów w jęz. angielskim znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/en

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018