Ankieta „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej w ramach projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest zgromadzenie danych, które będą wykorzystywane przy projektowaniu kolejnych przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/2pgGiXF

Badanie ankietowe realizowane jest w partnerstwie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych