Ankieta dotycząca wykorzystywania usług eIDAS

Zachęcamy do udziału w ankiecie, która ma na celu zebranie opinii startup-ów oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców na temat użycia środków identyfikacji elektronicznej (elektroniczny dowód) i elektronicznych usług zaufania  (np.: elektroniczny podpis kwalifikowany, elektroniczna pieczęć, kwalifikowane certyfikaty sieciowe) oraz  Państwa potrzeb w zakresie rodzaju materiałów szkoleniowych na ten temat.

 

Badanie prowadzone jest na zlecenie Komisji Europejskiej, przez Deloitte, the Lisbon Council i EEMA (European Association for e-identity and Security): eIDAS studium na temat akcji pilotażowych skierowanych do organizacji pośredniczących: wsparcie i promocja usług eIDAS (identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrzny) wśród MŚP. Wyniki ankiety posłużą do stworzenia takich narzędzi szkoleniowych, które najbardziej odpowiadały by zgłaszanym potrzebom.

 

Celem Rozporządzenia eIDAS jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych poprzez zapewnienie wspólnej podstawy interakcji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i organami publicznymi, co pozwoli podnieść skuteczność publicznych i prywatnych usług internetowych, e-biznesu czy handlu elektronicznego w Unii Europejskiej oraz ułatwi korzystanie z usług internetowych o charakterze transgranicznym

 

Ankieta: LINK