G.Prawna:ZUS z zielonym światłem do kontroli firm

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bożeny Wiktorowskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej, w którym mowa o wczoraj ogłoszonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wskazującym, że ZUS ma prawo zakwestionować wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że świadczenie zostało wypłacone na podstawie umowy zmierzającej do obejścia prawa.

Problem dotyczy wysoko wykwalifikowanych pracowników zatrudnianych przez firmy z wyższym wynagrodzeniem, od czego płacono tez wyższe składki. Ale w momencie, kiedy taki pracownik zgłaszał się po zasiłek chorobowy, ZUS odmawiał wypłaty tak wysokich zasiłków, tłumacząc swoje stanowisko zawyżaniem poborów w celu uzyskania wyższych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

„Wyrokiem TK jest zaniepokojony prof. Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, członek Rady Nadzorczej ZUS. – To może sprawić, że kiedy ubezpieczony wystąpi do organu rentowego o wypłatę świadczenia, ZUS częściej będzie kwestionować wysokość pobieranego wynagrodzenia. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji, gdy organ rentowy szuka wszelkimi sposobami pieniędzy, jak teraz. A sytuacja może być jeszcze trudniejsza – dodał.
Więcej:
edgp.pl
Bożena Wiktorowska
30.11.2017
LINK