Akademia Menadżera MŚP –szansą na rozwój firmy

Akademia Menadżera MŚP jest szansą dla najmniejszych firm na rozwiniecie skrzydeł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie chce  wybierać 5 organizacji, które będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom na zakup usług edukacyjnych lub doradczych z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniona przez nich kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego. Wsparciem objęta ma być diagnoza luk kompetencyjnych oraz usługi edukacyjne. Usługi doradcze i szkoleniowe będzie można wybierać z Bazy Usług Rozwojowych.
 
Konkurs adresowany jest do organizacji mających doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami i w udzielaniu i rozliczaniu wsparcia dla przedsiębiorców. Wybrane organizacje będą działać w 5 makroregionach Polski:
Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie.
Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.
Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie.
Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.
Wnioski można składać od 30 marca do 11 maja 2018 r.

Więcej: LINK