60 lecie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie