Zakończono projekt promujący ideę flexicurity

Zakończyła się realizacja rocznego projektu promującego idee flexicurity oraz rozwiązań z zakresu elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników i pracodawców z sektora MŚP.
Projekt „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” powstał we współpracy Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izby Rzemieślniczej w Opolu i trwał od 15 maja 2011 roku do 15 maja 2012 roku.

Uczestniczący w projekcie pracodawcy oraz pracownicy mieli okazję wzięcia udziału w jednodniowych seminariach, podczas których eksperci omawiali najważniejsze akty prawne sprzyjające zwiększaniu elastyczności zatrudnienia oraz  prezentowali przykłady dobrych praktyk. Przedsiębiorcy, w specjalnie przygotowanym teście sprawdzali czy stosują model flexicurity i poznawali sposoby jego praktycznego wykorzystania i wdrożenia.

Właściciele firm mieli również możliwość zadawania ekspertom pytań na temat wprowadzania flexicurity w firmie poprzez stronę internetową projektu. Na portalu udostępniano także wiele przydatnych i ciekawych informacji zarówno o projekcie, jak i o koncepcji elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia oraz materiały multimedialne.

W ramach działań projektowych, przeprowadzana została szeroka ogólnopolska kampania telewizyjna, radiowa i prasowa. Wykonane na potrzeby publikacji prasowych badania sondażowe wśród przedsiębiorców z sektora MŚP potwierdziły, że wiedza o flexicurity powinna być pogłębiana wśród małych i średnich firm, zwłaszcza, że pracodawcy z tej grupy wyrażają zainteresowanie tematyką.

Zakończenie projektu poprzedziła konferencja z udziałem ekspertów, która odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. W spotkaniu podsumowującym działania projektowe udział wzięli przedsiębiorcy, reprezentanci izb, cechów i stowarzyszeń branżowych oraz dziennikarze.

Uczestniczący w konferencji Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podkreślił znaczenie promowania koncepcji flexicurity, która jest niezwykle ważne dla rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Jacka Męciny do trzech filarów flexicurity warto jednak dodać jeszcze jeden czynnik – dialog społeczny. – Bez porozumienia między partnerami społecznymi zarówno elastyczne formy zatrudnienia, zabezpieczenia socjalne, jak i aktywna polityka rynku pracy są trudne do osiągnięcia. Dialog społeczny jest więc integralną częścią prawidłowego funkcjonowania rynku – zauważył sekretarz stanu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji projektu oraz idei flexicurity są dostępne na stronie www.flexicurity.pl