4. Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa w Hamburgu

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Hamburskiej Izbie Rzemieślniczej (Handwerkskammer) odbędzie się 4. Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa. To idealne wydarzenie promocji polskich produktów i usług, regionów, miast i networkingu.

Intencją organizatorów jest przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. wyjścia na rynek niemiecki dla polskich przedsiębiorców, Przemysł 4.0, atrakcyjne miejsca do inwestycji: polskie regiony i Hamburg, niemieckie rozwiązania Kampusa Przemysłowo-Handlowego, oferty dla firm finansowania przez Hamburski Bank Inwestycyjny i Rozwoju oraz inicjatywa Stałej Ekspozycji Wystawowej Hamburg 2020. Możliwość całorocznej prezentacji swoich produktów/usług i regionów dla szerokiego kręgu przedsiębiorców z różnych krajów świata w tak prestiżowym regionie jak Hamburg, to innowacyjny model biznesowy ułatwiający sprzedaż polskich produktów i usług. Doświadczeni niemieccy i wyszkoleni menedżerowie Ekspozycji będą przedstawiać interesy wystawców na miejscu wraz z kompleksową obsługą.

Hasło przewodnie Konferencji: „Polska i Niemcy: wspólnie tworzymy NOWE – usieciowienie gospodarki i nauki”, ma dać impuls do tworzenia nowych warunków współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji oraz wzrostu gospodarczego opartego na międzynarodowej kooperacji. Celem jest szybsze i efektywniejsze łączenie polskich regionów w globalny i gospodarczy łańcuch innowacji. Wydarzenie będzie również miejscem prezentacji praktycznych rozwiązań promocji i marketingu dla polskich regionów/miast, biznesu, nauki i turystyki.

Do udziału zaproszeni są przede wszystkim: przedsiębiorcy ze wszystkich regionów Polski, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, władze lokalne, regionalne, krajowe, organizacje, instytucje otoczenie biznesu oraz środowisk naukowych. Na Konferencji będzie możliwość promocji swoich produktów i usług na indywidualnym i/lub wspólnym stoisku. Zainteresowani uczestnicy Konferencji będą mieli również możliwość bezpłatnego doradztwa dotyczącego wejścia na rynki Niemiec, ZEA, Rosji i in.

W dniach 21.-24.01.2020 r. w Hamburgu odbywają się również Międzynarodowe Targi NORTEC (Technologii Produkcyjnych), które przy okazji bycia w Hamburgu mogą być doskonałą okazją ich odwiedzenia. Zwiedzający targi to przede wszystkim osoby decydujące i osoby odpowiedzialne za zakupy w firmach z takich branż jak budowa maszyn i urządzeń, optyka, lotnictwo, gospodarka morska, technika ochrony środowiska, konstrukcje narzędziowe, logistyka itd. Osobom zainteresowanym targami oferujemy pakiety zwiedzania targów, organizację rozmów z wystawcami wraz z tłumaczeniem. Targi NORTEC od ponad trzydziestu lat są jedną z najważniejszych w północnej Europie imprez wystawienniczych w zakresie specjalistycznych technologii produkcji dla różnych sektorów przemysłu.

Konferencja „Polska i Niemcy: wspólnie tworzymy NOWE – usieciowienie gospodarki i nauki” realizowana jest w ramach inicjatywy pn. „Internacjonalna Unia Regionów” – tworzenia nowych modeli współpracy międzynarodowej, promowania polskich regionów i miast, produktów oraz usług. Efektywne połączenie sił stwarza możliwości systemowego przejścia w innowacyjny przemysł, który zagwarantuje polskim firmom trwały sukces eksportowy i przodujące miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej.

Więcej informacji, w tym także dotyczących zakupu pakietów promocyjnych i/lub sponsoringowych: Bożena Rainczuk (+49 4331336270 / K. +49 15222601405, info@c-east.de).

RAMOWY PROGRAM

DEKLARACJA

Więcej na: www.ir-union.de w zakładce aktualności i wydarzenia