Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 08/11/2019

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W ramach przygotowań przyszłorocznych zaleceń gospodarczych dla Polski oraz sprawozdania krajowego w procesie Semestru Europejskiego 6 listopada 2019 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce gościło delegację przedstawicieli Komisji Europejskiej z Brukseli. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytutów naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszą część spotkania poświęcono rynkowi pracy, polityce społecznej oraz edukacji. Druga część odbyła się z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców oraz interesariuszy, w których zainteresowaniach leży polityka gospodarcza, energetyka, polityka klimatyczna i środowiskowa. Na spotkaniu dokonano oceny rządowej polityki gospodarczej, mówiono o barierach i zachętach dla rozwoju inwestycji, które mogłyby zostać uzupełnione przez fundusze unijne. Poruszano też tematy transformacji energii, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Uczestnicy spotkania przedstawili również rządową zapowiedź likwidacji maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek na ZUS, która obecnie wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i wspomnieli o preferencyjnych niższych stawkach ZUS. Zwracano uwagę na zbyt dużą ilość form opodatkowani działalności gospodarczej (opinia jednej z organizacji). Poruszono problem konsultacji społecznych, a raczej ich braku, oraz zbyt krótkiego terminu wyznaczanego na konsultacje. Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali, że w następnej perspektywie finansowej będzie kładziony duży nacisk na inwestycje i innowacje.

Dyskutowano również o programie Czyste powietrze, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających na skutek ogrzewania domów z wykorzystaniem starych i nieefektywnych źródeł ciepła, oraz dyrektywie wodnej regulującej gospodarkę wodną. Unia Europejska bowiem postawiła wymóg budowania wodnych autostrad w celu odciążenie transportu drogowego. W dyskusji poddano krytyce rządowe plany budowania wodnych autostrad, które grożą katastrofą ekologiczną polskim rzekom.

Notowała: Halina Matejek-Caban, Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018