Rzecznik MŚP wnioskuje o bezpłatny program do składania sprawozdań finansowych w formie elektornicznej

Z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz złożył wniosek o podjęcie czynności mających na celu opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej we właściwym rejestrze sądowym bez obowiązku zachowania struktury logicznej XML oraz formatu wymaganego przez ustawę o rachunkowości. W uzasadnieniu Rzecznik MŚP podkreśla wysoki koszt niezbędnego oprogramowania, który dla wielu mikro przedsiębiorców jest nie do udźwignięcia.

Wniosek dostępny jest pod adresem: https://bit.ly/2VaVm6T