31 stycznia 2010 roku mija termin składania wniosków o modyfikację ochrony celnej

Departament Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki uprzejmie przypomina, że z dniem 31 stycznia 2010 roku mija termin składania wniosków na kolejną rundę negocjacji dotyczących modyfikacji regulacji taryfowych (kontyngenty taryfowe i zawieszenia poboru ceł) przewidzianych do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

Podmioty gospodarcze zainteresowane ustanowieniem przedmiotowej regulacji uprzejmie prosimy o składanie wniosków do Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki. Procedury, warunki i wzory wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej departamentu:
LINK

Opłaty celne mają szczególną funkcję gospodarczą. Zawieszenia poboru ceł lub kontyngenty taryfowe tzw. autonomiczne (gospodarcze) ustanawiane są jedynie z ważnych i aktualnych powodów, w relacji do interesów całej gospodarki Wspólnoty Europejskiej.

Umożliwienie przedsiębiorcom ponoszenia mniejszych kosztów dostaw w określonym czasie pozwala na stymulowanie ogólnej aktywności gospodarczej, poprawianie konkurencyjności gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, modernizacji struktur itd.

Producent ma możliwość wnioskowania o obniżenie unijnych ceł na import towarów do UE.
Wniosek taki może dotyczyć ustanowienia:
– zawieszenia poboru ceł w całości albo w części, albo
– kontyngentu taryfowego.

W przypadku ewentualnych wątpliwości, pytań, dodatkowych informacji udzielają:
Pani Małgorzata Miąsko – tel (0-22) 693 46 67
Pan Edward Madej – tel. (0-22) 693 46 64