30 kwietnia br. Konstytucja Biznesu weszła w życie

To najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Jest to pakiet 5 ustaw stanowiących kontynuację poprzednich rządowych propozycji (np. pakiet #100zmianDlaFirm). Wśród przyjętych rozwiązań znalazły się Prawo przedsiębiorców, Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Więcej:Konstytucja Biznesu. 30.04