„Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MSP”. Raport IPOSZ – lidera projektu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu końcowego z realizacji projektu partnerskiego „Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MSP” opracowanymi przez Lidera Projektu – Węgierski Związek Organizacji Rzemieślniczych ( IPOSZ ).

Związek Rzemiosła Polskiego był partnerem projektu wraz z krajowymi organizacjami rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw z Czech i Słowacji.

Raport: Projekt Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MŚP – raport końcowy