23 maja w Pałacu Chodkiewiczów finał Konkursu Wiedzy o BHP

Już w przyszłym tygodniu, 23 maja, w Pałacu Chodkiewiczów odbędzie się finał XVIII edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”, dla uczniów zakładów rzemieślniczych

Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bhp, przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyka szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Współzawodnictwo przebiega w dwóch etapach: regionalnym – przygotowanym przez Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami zawodowymi; – ogólnokrajowym – organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy

Laureaci etapów regionalnych 23 maja spotkają się w Warszawie.