Życie Gostynia: W intencji rzemiosła

„Środowisko rzemieślnicze boreckiej gminy tradycyjnie uczciło swoje święto udziałem w trzeciomajowej mszy świętej w Sanktuarium Maryjnym w Zadzieżu” – czytamy w Życiu Gostynia”.

Uroczystą oprawę tworzyły liczne poczty sztandarowe i pieśni w wykonaniu Chóru „Jutrzenka”, a tegorocznym darem ołtarza złożonym przez rzemieślników była alba i stuła.

Więcej: Życie Gostynia