Życie Częstochowskie: Częstochowskie ślady Bronisława Komorowskiego

„Postaci z pierwszych stron gazet budzą zainteresowanie, warto wiec wspomnieć, jakie związki z Częstochową – poza tegorocznym pobytem 18 maja w mieście i na Jasnej Górze – ma obecny Prezydent RP Bronisław Komorowski” – czytamy w Życiu Częstochowskim.

„Warto wspomnieć o jednym z jego najnowszych kontaktów z częstochowianami: gdy 10 czerwca w Warszawie podczas Kongresu Rzemiosła Polskiego wśród 11 odznaczonych „Szablą Kilińskiego” (najwyższą Honorową Odznaką Rzemieślniczą) uhonorowano częstochowianina Stefana Rybickiego, wiceprezesa Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Starszego tutejszego Cechu Rzemiosł Metalowych, trofeum to wręczał właśnie marszałek Sejmu i p.o. prezydent RP Bronisław Komorowski.”

Więcej: zycie.czest.pl
25.08.2010