Związek Rzemiosła Polskiego zrealizuje szkolenia public relations dla MŚP

Pierwszeo grudnia 2010 roku Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP” skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakończy się 31 maja 2012 roku.

 Projekt obejmuje realizację 26 trzydniowych szkoleń w miastach, w których swoje siedziby mają regionalne izby rzemieślnicze. Szkolenia obejmą m.in. tematykę: public relations, komunikacja wewnętrzna z pracownikami i zewnętrzna, PR produktowy, lobbing, kontakty z mediami i strategie działania w sytuacji kryzysowej. Pierwsze szkolenie odbędzie się w Warszawie, najprawdopodobniej już w lutym.