ZUS dofinansuje przedsiębiorcę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczestnikom Programu dofinansowania przedsiębiorstw proponuje bezzwrotne wsparcie finansowe. Program obejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Na dofinansowanie może liczyć projekt inwestycyjny, który zakłada zwiększenie bezpieczeństwa technicznego w zakładzie (rozwój, modyfikacja i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń, systemów i środków ochronnych); Projekt o charakterze doradczym zorientowany na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy, a także planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp; Projekt inwestycyjno-doradczy, łączący działania dwóch poprzednich projektów.

Program jest adresowany do wszystkich płatników składek, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich firm. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

Zainteresowani powinni złożyć do ZUS wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Więcej: LINK