ZRP współorganizatorem konferencji -Wsparcie w ramach funduszy UE w latach 2014-2020

W siedzibie Ministerstwa Infrastrultury i Rozwoju 23 stycznia 2014 roku odbędzie się konferencja „Wsparcie dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Związku Rzemiosła Polskiego, który jest również współgospodarzem wydarzenia. Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Będzie to kolejne bardzo ważne wydarzenie w ramach obchodów Jubileuszu 80–lecia ZRP.

Głównym celem konferencji o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, będzie pokazanie możliwości wsparcia dla mikro i małych firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostaną również omówione zakładane schematy finansowania
i procedury ubiegania się o środki przez MŚP (ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw).

Uczestnikami będą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych, konwent marszałków województw, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Związek Banków Polskich, przedstawiciele funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pracodawców.
Program konferencji: LINK