ZRP w Polskim Radiu 24 o emeryturach pomostowych

7 grudnia w programie Anny Grabowskiej „Kapitał i Praca” w Polskim Radiu 24 udział wzięła Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych. Tematem spotkania był przygotowany przez OPZZ i złożony do Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy dotyczący zmian w emeryturach pomostowych. Najważniejszą zmianą jest likwidacja zasady wygasania emerytur pomostowych. Dzięki temu wykonujący zadania w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będą mogli ubiegać się o wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy.

 

– W poprzedniej ustawie była lista stanowisk i zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych. Natomiast w przedstawionym projekcie listy te zostały zamienione na dwa wykazy prac: w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Wiąże się to z tym, że na pracodawcę nakłada się bardzo duży obowiązek, stworzenia tzw. ryzyka stanowiska. Musi on określić czy pracownik wykonując prace na danym stanowisku mieści się w wykazie czy nie. Żeby to ustalić musi zrobić cały opis stanowiska i czynności wykonywanych w jego ramach – powiedziała ekspert ZRP, Bogna Nowak-Turowiecka.

 

– Związek Rzemiosła Polskiego popiera część projektu OPZZ dotyczącą tego, że organem uprawnionym do kontroli i analizy stanowisk byłaby Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast nadzór ZUS w opinii Związku Rzemiosła Polskiego powinien ograniczać się jedynie  do weryfikacji opłacanych składek i ich terminowości, natomiast decyzyjność należy zostawić PIP – podkreśliła Bogna Nowak-Turowiecka. I dodała: – Niestety na chwilę obecną nie mamy stabilnego systemu ubezpieczeń. Działa on na zasadzie naczyń połączonych. Jeżeli coś teoretycznie naprawiamy na dzień dzisiejszy, to musimy pamiętać o konsekwencjach tych działań. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłaby dyskusja nad całym systemem, a dopiero potem nad jego poszczególnymi elementami. –

 

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji.

 

Nagranie audycji: LINK