ZRP przeciwny podnoszeniu płacy minimalnej

Podniesienie płacy minimalne do pułapu 1600 zł spotkało się z negatywną oceną pracodawców. Związek Rzemiosła Polskiego wysłał w tej sprawie pismo do Ministerstwa Finansów, argumentując, że takie działania w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawy sytuacji gospodarczej czy zmniejszenia bezrobocia.

Autorytety w dziedzinie ekonomii (między innymi wspomniany w stanowisku ZRP noblista Gary S. Becker) przedstawiają pogląd, że  wyższe koszty pracy skutkują zmniejszeniem zatrudnienia i przyczyniają się (w dalszej perspektywie) do redukcji szans zatrudnienia pracowników z niższymi kwalifikacjami. W tej grupie często znajduje się młodzież i osoby, które przedwcześnie przerwały naukę, imigranci i inni pracownicy z niskimi kwalifikacjami. Podwyższenie minimum może pozbawić część z nich pracy, ponieważ ich wydajność nie będzie na tyle wysoka, aby uzasadniać koszt ponoszony przez pracodawców

W ocenie środowiska rzemieślniczego sytuacja wysokiego bezrobocia obserwowanego zwłaszcza wśród młodzieży powinna zdecydowanie zniechęcać do podnoszenia płacy minimalnej, tym bardziej, że przy tej okazji należy spodziewać się powiększenia szarej strefy

Stanowisko ZRP w sprawie płacy minimalnej w załączniku.