ZRP poparł Stanowisko partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego ws. zapowiadanego przez rząd podatkowi od reklam

Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego popierają protest prywatnych mediów przeciwko zapowiadanemu przez rząd wprowadzeniu podatku od reklam.

„Nowy podatek osłabi prywatne media w Polsce, może nawet zagrozi ich istnieniu, uderzy w najważniejsze źródło ich przychodu, czyli reklamę, ograniczy rozwój branży oraz pogorszy jej konkurencyjność” -piszemy we wspólnym stanowisku.

„Bez silnych, pluralistycznych mediów trudno sobie wyobrazić konstruktywny i efektywny dialog społeczny na temat kierunków rozwojowych państwa oraz kształtowania warunków pracy i prowadzenia biznesu. Bez różnorodnych i niezależnych od władzy mediów trudno będzie prowadzić debatę publiczną opartą na faktach i różnorodnych argumentach”- apeluje ZRP wraz z partnerami społecznymi.

Pełna treść stanowiska tutaj>>