ZRP o projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prezentujemy Związku Rzemiosła Polskiego do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponuje się poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego, m.in. o bony, talony finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Związek popiera kierunek rozwiązań zaproponowanych w przygotowanej nowelizacji ustawy, które zmierzają do poszerzenia zakresu zwolnień od podatku – rzeczowych świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego, w tym mających na celu przede wszystkim uproszczenie form tych świadczeń, z zachowaniem uprawnień do zwolnień podatkowych. Zdaniem ZRP dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie były nieżyciowe i prowadziły często do niepotrzebnego angażowania pracodawców w organizowanie zakupu różnych towarów przekazywanych pracownikom jako świadczenia okolicznościowe, zamiast zastąpienia ich przyznaniem o określonej wartości bonu (talonu) towarowego, czy umożliwienie dokonania zakupu przez samego pracownika.

Szczegóły w załączniku