ZRP na konferencji podsumowującej projekt „Wpływ Przemysłu 4.0 na Sektor MŚP”

16-17 listopada w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja mająca na celu podsumowanie rezultatów projektu „Wpływ przemysłu 4.0 na sektor małych i średnich przedsiębiorstw”, finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Konferencja została zorganizowana przez Węgierski Związek Małych i Średnich Firm Rzemieślniczych (IPOSZ). Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Janusz Kowalski, zastępca prezesa Zarządu ZRP, Norbert Pruszanowski, dyrektor Zespołu ds. Funduszy Unijnych oraz Jarosław Romaniuk, st. specjalista ds. obsługi prawnej.

 

Partnerzy projektu – organizacje MŚP z czterech państw Wyszehradzkich – przeprowadzili badania wśród wybranej grupy zrzeszonych w swoich strukturach małych firm, na temat cyfryzacji w mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. W trakcie konferencji każdy partner (w tym ZRP) zaprezentował wyniki tych badań oraz strategie rządu danego kraju wobec koncepcji „Przemysł 4.0”. Ponadto swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowali tzw. partnerzy stowarzyszeni – przedstawiciele organizacji MŚP z Włoch i Niemiec oraz Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw UEAPME.  

 

Po spotkaniu zostanie opracowany dokument końcowy, który będzie  rozprowadzony do przedsiębiorstw i decydentów w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a następnie omówiony na specjalnej konferencji podsumowującej.

 

Zdjęcia: