Szczyt Społeczny w Göteborgu

W dniu 17 listopada Komisja Europejska, Parlament UE i Rada Europejska podpisały Proklamację Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na Szczycie Społecznym Na Rzecz Uczciwych Miejsc Pracy i Rozwoju.

 

Przywódcy UE prowadzili również debatę na temat edukacji i kultury, poruszone zostały takie zagadnienia jak zwiększenie mobilności i wymiany dla młodych Europejczyków, sieć europejskich uniwersytetów i wzajemne honorowanie dyplomów szkół średnich. 

 

UEAPME było reprezentowane podczas szczytu społecznego przez Prezydent Ulrike Rabmer-Koller i sekretarz generalnej Véronique Willems oraz szwedzkiego członka Företagarna. Europejscy partnerzy społeczni opublikowali wspólny raport.

 

Oświadczenie: LINK

Agenda: LINK

Proklamacja: LINK