Znamy laureatów Konkursu „Jakie znasz zawody”

29 maja Kapituła Konkursu wybrała zwycięzców IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jakie znasz zawody”. Do etapu ogólnokrajowego weszły zwycięskie prace laureatów eliminacji regionalnych z każdej z trzech kategorii: praca plastyczna (dla przedszkolaków), zdjęcie dla młodzieży szkół podstawowych i krótki film dla gimnazjalistów. Organizatorami zmagań w regionach są izby rzemieślnicze.

W kategorii Konkurs plastyczny: I miejsce zajął Szymon Wałęsa za pracę „elektryk” (Izba Rzemieślnicza w Kaliszu). II – Julia Wenta za bardzo kolorowego „Piekarza” (Izba w Gdańsku). Jako III na podium stanął Sebastian Lesik za pracę „zegarmistrz” (Izba Mazowiecka, Warszawa).W tym roku podium zdominowały dziewczyny, na dziewięć wyróżnień aż sześć przypadło właśnie im.

W kategorii zdjęcie: najlepsza okazała się  Aleksandra Gwara za fotografię„Szewca” (Izba Mazowiecka). Na drugim miejscu uplasowała się Rozalia Pioch za ciekawe ujęcie pracy „Rymarza” (Pomorska Izba Rzemieślnicza) i III zajęła Nikola Marcol za fotografię „Krawcowa” (Małopolska Izba Rzemieślnicza).

W ostatniej kategorii –film, najciekawszą inwencją wykazała się Zuzanna Sosnówka (film pt ”Szewc”). Mazowiecka Izba Warszawa. Jury doceniło tez film pt ”Mechnik operator maszyn rolniczych” autorstwa Łukasza Zieziuli (Wielkopolska Izba Rzem.). Trzecie nagradzane miejsce zdobył film „Krawcowa” Marty Grabowieckiej.(też Izba Warszawa).

Organizatorem konkursu są: Związek Rzemiosła Polskiego i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a inicjatorem poznańska  Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań i wykonanie pracy plastycznej wpływa na kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę dzieci na temat przedstawianego przez nie zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Tegorocznym laureatom gratulujemy zwycięstwa.

Zdjęcia:https:https://drive.google.com/drive/folders/1MpNdDu_JUQOxoSgpp-p6GeGBdJsUPftt//drive.google.com/drive/folders/1wstpFExqPl6WlJeR8Lt4dZU1OavpCQe?usp=sharing