NOWY WĄTEK W PANELU – USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rząd przedstawił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Głównym celem projektu jest wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy, stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Proponuje się jednak, aby obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności. Decyzja o zastąpieniu obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powyższych rozwiązań wynika m.in. z kompleksowej analizy skuteczności odwróconego obciążenia.

Analiza ta wykazała, że wprowadzenie tego mechanizmu daje efekty w branży objętej odwróconym obciążeniem. Jednakże, z uwagi na przenoszenie przestępczej działalności, można zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu nadużyć podatkowych w innych branżach, nieobjętych odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się nowych sposobów unikania opodatkowania w niektórych branżach objętych odwróconym obciążeniem.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum „Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”: https://bit.ly/2wuhcEq

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny