Zmiany w zasadach składania wniosku o kartę parkingową

W zawiązku ze zmianami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 30 czerwca 2015 r. tracą ważność wszystkie karty parkingowe  wydane przed 1 lipca 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa
Więcej: LINK