Zmiany w przepisach podatkowych i ZUS. Spotkanie w Bydgoszczy

Dziś (27 listopada) w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się seminarium poświęcone zmianom w przepisach podatkowych i ZUS w 2018 roku.

Uczestnicy spotkania poznali zagadnienia związane z zadaniami płatnika składek po wprowadzeniu zmiany; dot. nowego rachunku składowego, wysyłki i dostępu informacji do numeru rachunku składkowego (NRS) poprzez kanały udostępnione przez ZUS,; dot. zasad podziału jednej wpłaty na Fundusz, zasad rozliczenia składek, elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA).
Na specjalnie zorganizowanym stanowisku zainteresowani mieli możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Zaproszeni na seminarium przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przedstawili szczegółowe informacje o nowych obowiązkach dla mikroprzedsiębiorców w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który również wejdzie w życie w styczniu 2018 roku.
Zdjęcie: