Zmiany w ordynacji podatkowej –Rekomendacje MG

Resort gospodarki wstępnie skonsultował rekomendacje zmian w ustawie o ordynacji podatkowej. Zdaniem Janusza Piechocińskiego ministra gospodarki za najważniejsze należy uznać procedury kontroli i poboru podatków. Ważne są relacje przedsiębiorcy z aparatem skarbowym. Od relacji z organami skarbowymi zależy bowiem w dużej mierze poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój przedsiebiorczości.

Projekt rekomendacji powstawał przy współudziale partnerów społecznych, a propozycje rozwiązań były formułowane na podstawie ich opinii i doświadczeń. – Dokument był również opiniowany przez członków Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, składającego się z organizacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz przez Krajową Radę Przedsiębiorczości.– powiedział wicepremier. Podkreślił także, że projekt konsultowany był z przedsiębiorcami.
Przygotowane w Ministerstwie Gospodarki Rekomendacje zostały przesłane do Ministra Finansów, jako wkład do dyskusji o nowym kształcie Ordynacji podatkowej.
Więcej: LINK