Zmiany w kształceniu zawodowym – Ekspert ZRP w Polskim Radio 24

„Kapitał i praca” to program o sprawach społecznych i gospodarczych. Tym razem goście Anny Grabowskiej w audycji „Eksperci o zmianach w kształceniu zawodowym” rozmawiali na temat kondycji oświaty zawodowej w Polsce.

– Kształcenie zawodowe nie może się przebić na istotne miejsce, tak by wszystkie wprowadzane zmiany skutkowały kształtowaniu i wsparciu talentów – mówiła w Polskim Radiu 24 Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego. O problemach edukacji zawodowej mówił także Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan.

Od września rozpocznie się wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych, jak i nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Dlaczego młodzi ludzie nie chcą wybierać szkół branżowych? Jolanta Kosakowska podkreślała, że cały czas osią edukacji jest kształcenie ogólne. – Trudno się przebić z przekazem do młodzieży i rodziców, tak by przy podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki kształcenia myślano przede wszystkim o talencie i predyspozycjach. Rzadko się zdarza, że młodzież wybiera zawód, a nie szkołę – zwracała uwagę przedstawicielka Konfederacji Lewiatan.

Jakub Gontarek zauważył, że problem systemu kształcenia zawodowego koncentruje się na szkołach branżowych i technikach. – Jeśli jednak ważne jest zdobywanie umiejętności i kompetencji, to nie ma sensu dzielenia procesu edukacji na zawodowy i ogólny, jeśli tak zrobimy trudno jest przekonać do zdobywania wiedzy praktycznej. Trzeba myśleć szerzej, w danej branży jest mnóstwo różnych zawodów, skończenie danej szkoły nie oznacza pracy w jednym zawodzie – stwierdził gość audycji.

Od 1 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy zmieniające system kształcenia zawodowego. Większość rozwiązań to instrumenty, wzmacniające powiązanie edukacji z rynkiem pracy. Mają się one przyczynić przede wszystkim do rozwoju szkolnictwa odpowiadającego potrzebom poszczególnych branż. Firmy, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa będą miały większy wpływ na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.

Minister edukacji będzie ustalał prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Istotna staje się współpraca szkół z pracodawcami. Przed rozpoczęciem kształcenia w danym zawodzie obie strony będą musiały zawrzeć ze sobą porozumienie lub umowę.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

Emisja: LINK