Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 15/01/2021

Zmiana stawek za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Bazowe stawki  przedmiotowych opłat, za poszczególne rodzaje egzaminów wynoszą: mistrzowski – 1400,00 zł,  czeladniczy – 700,00 zł,  sprawdzający – 250,00 zł,  oraz poprawkowy – 50% opłaty za egzamin czeladniczy lub mistrzowski.

Określone w ustawie o rzemiośle stawki opłat za poszczególne rodzaje egzaminów (na podstawie ust. 3ga  art. 3 ustawy pkt 4 lit. a–c), podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%. W bieżącym roku zgodnie z  komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 roku Prezesa GUS -  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4, czyli nastąpił   wzrost cen o 3,4% - https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

Stawki opłat za egzaminy w 2021 roku:

·        egzamin mistrzowski    – 1 480,90 zł

·        egzamin czeladniczy     –   740,44 zł

·        egzamin sprawdzający –   264,44 zł

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018