ŻEBY DZIELIĆ, TRZEBA TWORZYĆ: Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie Polskiego Ładu

Rada Przedsiębiorczości z ogromnym niepokojem zauważa, że głównym przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu jest podział i redystrybucja, nie zaś sfera produkcji. Tymczasem osiąganie celów strategicznych Polski wymaga wzrostu opartego na inwestycjach i innowacjach.

Dlatego kierujemy do rządzących następujące pytania:

  • Które z proponowanych rozwiązań prowadzą do tworzenia trwałego dobrobytu?
  • Jak te rozwiązania służą realizacji celów strategii rozwoju Polski?
  • Jaki jest cel proponowanych rozwiązań podatkowo-składkowych? Do jakich zachowań proponowane zmiany będą zachęcać, a do jakich zniechęcać?

Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń.

Redystrybucja następuje od aktywnych uczestników rynku pracy w kierunku pasywnych. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko najmniej zarabiający, polska klasa średnia będąca motorem rozwoju gospodarczego straci.(…)

Apelujemy do rządu Zjednoczonej Prawicy o wstrzymanie zakładanego tempa wprowadzanej reformy. Waga i złożoność tych problemów wymagają głębszego namysłu i szerszych konsultacji społecznych. Potrzebna jest dziś nie tylko korekta proponowanych zmian, lecz także poszerzenie ich o te obszary, które są najistotniejsze z perspektywy strategicznego rozwoju Polski. Jako pracodawcy i przedsiębiorcy, deklarujemy pełną gotowość do merytorycznej współpracy w przygotowaniu rozwiązań gospodarczych, które odpowiedzą na najważniejsze współczesne wyzwania.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. Polskiego Ładu