Zawieszenie konkursu nr 2/6.1.1/2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że w związku z przekroczeniem łącznej wartości dofinansowania, konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2010 zostaje zawieszony z dniem 10 września 2010 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które będą wpływać do WUP w Warszawie od 10 września 2010 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku wyłonienia do dofinansowania projektów na kwotę niewyczerpującą alokacji – Instytucja Organizująca Konkurs wznowi nabór wniosków, o czym poinformuje na stronie internetowej www.wup.mazowsze.pl/efs.