Zasady obrotu towarowego z krajami Europy Wschodniej

Ministerstwo Gospodarki, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej i z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  zapraszają na seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, które odbędzie się 30 listopada na Politechnice Warszawskiej.

 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora MŚP. Zaproszeni eksperci zaprezentują formalno-prawne aspekty funkcjonowania Unii Celnej oraz zasady obrotu towarowego z krajami ją tworzącymi.

 

Seminarium umożliwi nawiązanie dyskusji i wymianę poglądów na temat praktycznych zagadnień realizacji eksportu i działalności gospodarczej na rynkach krajów Unii Celnej oraz uzyskanie eksperckich opinii i informacji bezpośrednio od przedstawicieli instytucji zajmujących się daną problematyką.

 

W załączniku: formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium