Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy. Szkolenia

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu i maju organizuje cykl szkoleń z zakresu zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy.
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatów i gmin – osób odpowiedzialnych za polityką kadrową w urzędach, rekrutację oraz wykonywanie czynności kadrowo-księgowych związanych z uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych a także rozliczeniami wpłat i zwolnień z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szkolenia będą odbywać się w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Więcej: LINK