Efektywna polityka rodzinna

W CPS „Dialog” 17 marca odbyła się konferencja „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?”.

Podczas spotkania partnerzy społeczni poruszyli takie kwestie, jak:
– zasady udzielania świadczeń rodzinnych;
– polityka społeczna;
– polityka rodzinna w kontekście selektywnych świadczeń społecznych;
– obowiązków pracodawcy w zakresie polityki prorodzinnej państwa.

Izabela Opęchowska, dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego Związku Rzemiosła Polskiego wskazała na problematyczną sytuację jaka występuje w sektorze firm mikro i MŚP w związku z obowiązującymi przepisami.

Związek Rzemiosła Polskiego wielokrotnie podkreślał, że niektóre przepisy Kodeksu pracy nie powinny być jednakowe dla dużych jak i mikro firm. Przykładowo zatrudnienie pracownicy w ciąży skutkuje jej nieobecnością w pracy przez okres minimum 1,5 roku. Zatrudnienie na zastępstwo dodatkowej osoby powoduje duże obciążenie dla pracodawcy. Inaczej z tym obciążeniem poradzi sobie duża firma. Mikro przedsiębiorcy może po prostu nie być stać na zatrudnienie dodatkowego pracownika co może spowodować paraliż funkcjonowania firmy.

Ekspert ZRP zwróciła również uwagę na fakt iż przepisy i ułatwienia dla pracowników powiększających rodzinę tworzone przez resort pracy, nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki ale również zwiększają koszty utrzymania takiego pracownika