Zapytanie ofertowe – organizacja szkolenia w ramach projektu „Branże w dialogu”

W związku z realizacją projektu „Branże w dialogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Organizacja szkolenia w ramach projektu „Branże w dialogu” dla 50 osób w okresie 26.01.2012-28.01.2012”.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do 3 stycznia 2012r. do godziny 16.00.

Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Biedermann, biuro@branzewdialogu.pl, tel.22 50 44 235
 
Zapytanie ofertowe 03/2011 w załączniku.