Zapytanie ofertowe na wynajem sali na spotkanie informacyjne w Kaliszu

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wynajmu sali w ramach projektu „3xśrodowisko”.
W dniu 25 listopada 2014 r. wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu organizowane jest Spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).
 W związku z powyższym proszę o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali umożliwiającej odbycie obrad.
Proszę o podanie ilości osób jaką możecie Państwo przyjąć.
Oferty przyjmujemy do dnia 19 listopada /środa/ do godz. 16.00 na adres:
Jarosław Romaniuk
Specjalista ds promocji działań ekologicznych
Projekt LIFE+ 3 x Środowisko
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
tel. 22 5044 222, kom 606 242 282