Inwestycje szansą wzrostu – Polsko-Białoruskie Forum

Resort gospodarki zaprasza do udziału w Polsko-Białoruskim Forum Inwestycyjnym „Inwestycje szansą wzrostu”, które odbędzie się 1 grudnia w siedzibie ministerstwa w Warszawie. W spotkaniu wezmą udział wicepremierzy Polski i Białorusi: Janusz Piechociński oraz Michaił Russyj.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe warunki współpracy pomiędzy oboma krajami, wynikające m.in. z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Do udziału w Forum, w którym obecność zadeklarowali przedsiębiorcy białoruscy, organizatorzy zapraszają przedstawicieli firm reprezentujących sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa, energetyki, ICT , transportu i logistyki oraz przemysłu.
Zgłoszenia należy przesłać do 26 listopada.
Więcej: LINK