Zapytanie ofertowe dot. dostawy mebli dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwoniczu Zdroju Związku Rzemiosła Polskiego

W związku z realizacją projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego „PIAST” – baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem” dofinansowywanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert dot. zamówienia pt. „Dostawa mebli – sygnatura sprawy: BM.513.1.2022” dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwoniczu Zdroju. Termin składania ofert: do 16.02.2022 do godz. 11.00. 

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami znajdują się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91635