Apel Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców dot. podwyżek cen energii elektrycznej i gazu i aktualnej sytuacji przedsiębiorców

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców wystosował apel dot. podwyżek cen energii elektrycznej i gazu oraz aktualnej sytuacji przedsiębiorców do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP , Ministra Finansów, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W skład sztabu wchodzą następujące organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:  Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Forum Pracodawców Północy,  Pracodawcy Pomorza, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Kaszubski Związek Pracodawców, Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski orazPolskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. Poniżej tekst apelu:

Apel-Sztab-Pomorskich-Przedsiębiorców-podwyżki-cen-energii-elektr.-i-prądu