Zapytanie ofertowe

Na potrzeby realizacji projektu „ Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”  poszukujemy wykonawcy usług restauracyjno – hotelarskich wraz z wynajmem sal szkoleniowych.

Usługa obejmuje wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem wraz z zapewnieniem noclegów ze śniadaniami i pełnego wyżywienia. Szkolenia mogą odbywać się na terenie całej Polski i rozpoczynają się w okresie od października 2012 roku do grudnia 2012 roku

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Związek Rzemiosła Polskiego, ul Miodowa 14, 00-246 Warszawa.  Termin złożenia oferty do dnia: 14 sierpnia 2012 roku, godz 12.00.
Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Projekt „ Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”  Związek Rzemiosła Polskiego realizuje wspólnie z partnerem: Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.1  „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”,  Podziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więc informacji w załączniku